Asigurăm corectitudinea votului
la alegerile Europarlamentare din 2019!

Termeni si Conditii pentru aplicatia Delegat USR

INTRODUCERE

Acesti termeni si conditii (“Termeni si Conditii”) constituie acordul legal dintre dumneavoastra si Partidul Uniunea Salvați România (denumita in continuare “USR”).

Va rugam sa cititi acesti Termeni si Conditii inaintea utilizarii in orice mod a Aplicatiei. Pentru a utiliza Aplicatia este necesar acordul dumneavoastra cu privire la acesti termeni si conditii. Accesarea Aplicatiei, inregistrarea unui cont pe Aplicatie si/sau folosirea serviciilor de intermediere oferite de Aplicatie reprezinta, acordul Dvs. si implicit acceptarea acestor Termeni si Conditii.

Prin acordul dumneavoastra referitor la acesti Termeni si Conditii, dumneavoastra declarati si garantati ca aveti 18 ani si capacitate deplina de exercitiu.

Delegat USR este o aplicatie mobila care va permite sa raportati activitatea de Delegat al USR in cadrul Referendumului pentru revizuirea Constitutiei organizat in 6-7 Octombrie 2018. Mai multe detalii despre functionarea Aplicatiei regasiti in sectiunea Scopul Aplicatiei.

Utilizarea Aplicatiei este gratuita pentru Utiliztori.

DEFINITII

Termenii folositi in continuare vor avea urmatorul inteles:

 • Utilizatori – Orice persoana cu capacitate de exercitiu deplina care acceseaza Aplicatia fiind in prealabil inregistrat ca Delegat USR pe site-ul https://delegati.usr.ro/;
 • USR – Uniunea Salvaţi România (“USR”) cu adresa de contact  Bulevardul Aviatorilor, nr. 9, sector 1, Bucureşti;
 • CONT – modalitatea de inregistrare a Utilizatorilor in cadrul Aplicatiei, modalitate prin care acestia pot raporta informatiile colecate de pe teren.
 • APLICATIE - platforma de raportare a datelor in cadrul Referendumului pentru revizuirea Constituţiei privind familia;

USR isi rezerva dreptul de a modifica sau de a actualiza oricand unilateral Termenii si Conditiile, notificandu-va in acest sens inaintea oricarei utilizari a Aplicatiei. Puteti accesa Termenii si Conditiile oricand in sectiunea Termeni si Conditii din Aplicatie. Daca nu sunteti de acord cu modificarea Termenilor si Conditiilor, nu veti mai putea utiliza Aplicatia.

SCOPUL APLICATIEI

Scopul Aplicatiei este colectarea si raportarea datelor in cadrul activitatilor de delegat in timpul Referendumului pentru revizuirea Constituţiei privind familia. Orice utilizare a Aplicatiei in alte scopuri nu este permisa.

Aplicatia functioneaza pe orice tip de dispozitiv (telefon sau tableta) cu sistem de operare Android, IOS si care indeplineste urmatoarele conditii:

 • Dispozitivul are conexiune de date activa;
 • Pentru a primi notificari cu informatii importante este necesara activarea:
  1. optiunea PUSH Notification

Aplicatia Delegat USR este compatibila cu oricare dintre retelele de telefonie mobila cu conexiune de date mobile 3G sau 4G.

Utilizatorii care doresc sa foloseasca Aplicatia trebuie sa isi creeze un Cont de delegat pe adresa https://delegati.usr.ro/ si sa fie validat legal ca Delegat din partea USR, furnizand informatii personale :

 1. Datele de identificare conforme cu realitatea;
 2. Datele de contact, astfel cum sunt solicitate de Aplicatie;
 3. Alte informatii solicitate cu ocazia inregistrarii Contului.

Nu sunt permise:

 • incercarea de a interveni, prin orice mijloace, in continutul acestui site, stergerea sau modificarea prin orice mijloace a materialelor si informatiilor livrate, sau incercarea de a actiona in acest scop;
 • incercarea de a testa sau a scana vulnerabilitatea oricarui sistem din reteaua USR accesarea oricaror servere sau servicii din reteaua USR care nu sunt publice, fara autorizatie;
 • incercarea de a interveni in functionarea serverelor de hosting sau in reteaua USR prin orice mijloace, inclusiv atacarea acestora prin ”flooding” sau ”DOS”;
 • folosirea oricaror adrese de e-mail publicate prin intermediul site-ului pentru distribuirea lor pe liste de mailing sau pentru trimiterea de emailuri comerciale (“spamming”) sau pentru orice alt scop in afara de trimiterea de emailuri personale justificate, fara acordul scris al posesorilor acestor adrese.

Nerespectarea oricareia dintre aceste reguli atrage dupa sine raspunderea civila sau penala. USR va investiga faptele care implica asemenea incalcari, cooperand cu autoritatile pentru prevenirea sau impiedicarea unor astfel de incalcari.

DREPTURILE SI OBLIGATIILE USR

USR se obliga sa remedieze in cel mai scurt timp posibil eventualele disfunctionalitati reclamate legate de functionarea Aplicatiei sau eventuale neconcordante intre datele furnizate de catre Utilizator si datele publicate pe Aplicatie.

USR are obligatia de a stoca si de a nu divulga catre terte persoane datele cu caracter personal furnizate de utilizator.

USR nu este raspunzator fata de utilizator, orice terta persoana fizica sau juridica sau institutie pentru modificarea, suspendarea sau intreruperea serviciilor disponibile prin intermediul site-ului.

USR poate schimba in orice moment continutul si conditiile de folosire a site-ului. Noile conditii devin valabile in momentul in care au fost facute publice prin inscriere in acest site si nu au caracter retroactiv.

USR nu este responsabil pentru daune in caz de forta majora (cutremur, incedii etc).

DREPTURILE SI OBLIGATIILE UTILIZATORULUI

Utilizatorul are dreptul de a beneficia in intregime de Servicii, atat timp cat nu se constata o incalcare a prevederilor Termenilor si Conditiilor.

Utilizatorul isi asuma raspunderea pentru continutul datelor publicate si declara ca acestea corespund cu realitatea.

Utilizatorului ii este strict interzis sa preia orice informatii de pe Aplicatie in vederea republicarii totale sau partiale sub orice forma, fara a avea acordul prealabil in scris al USR in acest sens.

Utilizatorul se poate retrage oricand din prezentul contract prin stergerea contului si dezinstalarea aplicatiei fara plata vreunei sume de bani.

Retragerea din acest contract va atrage imposibilitatea utilizarii Aplicatiei de catre Utilizator.

PROPRIETATE INTELECTUALA

Intregul continut al Aplicatiei, incluzand, dar fara a se limita la texte, imagini, grafice, programe pentru calculator, precum si orice alte date si aplicatii, sunt proprietatea USR si/sau a partenerilor sai, fiind protejate conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe cu modificarile ulterioare, precum si tuturor celorlalte legi, inclusive dar fara a se limita la legile aplicabile privind drepturile de proprietate intelectuala si industriala.

USR acorda Utilizatorului un drept de utilizare al Aplicatiei neexclusiv si temporar pe perioada in care Utilizatorul isi mentine contul activ.

CONFIDENTIALITATE. DATE CU CARACTER PERSONAL

Având în vedere intrarea în vigoare la data de 25 mai 2018 a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de arogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (denumit în continuare „Regulamentul”) precum și având în vedere legislația internă, Legea nr. 190/2018 (denumită în continuare “Legea”), Uniunea Salvați România (denumită în continuare “USR”) în calitate de partid politic se obligă să respecte principiile de prelucrare a datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate și obligațiile ce îi revin în baza Regulamentului precum și a Legii, drepturile persoanelor vizate prevăzute de Regulament. În acest sens Uniunea Salvați România pune la dispoziția Dvs. prezenta informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal colectate prin intermediul completării acestui formular prin care se realizează înregistrarea Dvs. în calitate de delegat electoral din parte Partidului Uniunea Salvaţi România, în vederea participării în secţiile de votare cu ocazia desfăşurării referendumului pentru revizuirea Constituţiei privind familia.

Scop prelucrare date cu caracter personal și temei legal

Utilizăm datele dumneavoastră numai în conformitate cu prevederile legale aplicabile și cu prezentele indicații privind protecția datelor. Prezenta secțiune descrie scopul pentru care sunt colectate și prelucrate datele cu caracter personal.

Prelucrarea datelor cu caracter personal se face cu respectarea principiului legalității, conform art. 6 alin. (1) lit. a) din Regulamentul 2016/679, persoana vizată dându-și consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal pentru scopul specific arătat în această secțiune. Prin completarea formularului persoana vizată și-a exprimat consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal de către operatorul USR. Arătăm faptul că prezenta informare respectă şi prevederile legislaţiei interne, respectiv art. 9 din Legea nr. 190/2019.

Scopul specific pentru care persoana vizată își dă consimțământul, pentru prelucrarea datelor cu caracter personal este înregistrarea în calitate de delegat electoral din parte Partidului Uniunea Salvaţi România, în vederea participării în secţiile de votare cu ocazia desfăşurării referendumului pentru revizuirea Constituţiei privind familia.

De asemenea, vă informăm cu privire la faptul că datele vor fi folosite de USR, pe viitor, pentru a vă informa cu privire la proiectele, evenimentele şi acţiunile susţinute şi promovate de USR.

Date cu caracter personal prelucrate

Datele cu caracter personal cu privire la a căror prelucrare își dă consimțământul persoana fizică vizată, care va completa formularul și care vor fi colectate și prelucrate de USR sunt următoarele: nume, prenume, adresă de email, număr de telefon, CNP, localitate de domiciliu.

Entitate abilitată (Operatorul) și contact

Dacă aveți întrebări despre protecția datelor, vreți să vă exercitați drepturile sau pretențiile privind datele dumneavoastră cu caracter personal, vă rugăm să vă adresați:

Operatori: Uniunea Salvaţi România (“USR”)

Adresă contact: Bulevardul Aviatorilor, nr. 9, sector 1, Bucureşti

Responsabil cu protecția datelor cu caracter personal: Teodora Stoian

Adresa email: dpo@usr.ro

Drepturile persoanei vizate

USR vă informează că aveți următoarele drepturi privind prelucrarea datelor cu caracter personal: dreptul de a fi informat, dreptul de acces, dreptul la rectificare, dreptul de retragere a consimțământului, dreptul la ștergerea datelor, dreptul la restricționarea preluncării, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție, dreptul de a depune o plângere în fața autorității de supraveghere dacă v-au fost încălcate drepturile cuvenite în raport cu protecția datelor (Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30 Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania).

Perioada pentru care datele sunt stocate: datele astfel colectate, prin intermediul acestui formular vor fi introduse şi stocate în baza de date a USR, în categoria simpatizanţi.

Aspecte privind transmiterea datelor astfel colectate către terți, datele nu vor fi transmise către terţi ci vor fi folosite doar de către operatorul USR.

Aspecte privind arhivarea și stergerea datelor cu caracter personal: datele sunt arhivate în format digital la nivelul USR în baza de date a partidului. Arhivarea se va face cu respectarea dispozițiilor din dreptul național.

LIMITAREA RASPUNDERII

USR nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Utilizatorul sau oricare terta parte o poate suferi ca rezultat al indeplinirii de catre USR a oricarei din obligatiile sale conform prezentelor Termeni si Conditii si pentru daune care rezulta din utilizarea Serviciului sau a Aplicatiei.

Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul isi asuma raspunderea pentru mentinerea confidentialitatii datelor de Cont (user si parola) si pentru gestionarea accesarii Contului si, in masura permisa de legislatia in vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

Ulterior crearii Contului utilizarea Continutului echivaleaza cu acceptarea modificarilor intervenite asupra Termenilor si Conditiilor Aplicatiei si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si Conditiilor Aplicatiei.

Documentul Termenii si Conditiile Aplicatiei poate fi modificat oricand de catre USR, acesta fiind opozabil Clientilor de la data afisarii in Aplicatie. Acceptarea Termenilor si Conditiilor Aplicatiei se confirma prin bifarea casutei corespunzatoare din Aplicatie.

LEGEA APLICABILA. LITIGII

Dispozitiile prezentului document Termeni si Conditii sunt guvernate si se supun dispozitiilor legale romane in vigoare.

Persoanele ce urmeaza sa foloseasca Aplicatia vor incerca stingerea pe cale amiabila o oricaror neintelegeri aparute ca urmare a utilizarii Aplicatiei.

Orice litigiu aparut in legatura cu Termenii si Conditiile Aplicatiei va fi solutionat de instantele competente conform legii.

DISPOZITII FINALE

Clientul acceptă prin prezenta în mod expres prevederile sectiunii „Limitarea raspunderii” de mai sus.